ChefBoyarski116

Career Statistics for @ChefBoyarski116

Picking since Charlotte, 2021

Season Points Starts Wins Top 5 Top 10 Avg. Fin.
2021 196 10 0 0 1 20.0
2022 201 8 0 0 2 16.5
Starts
18
Points
397
Wins
0
Top 5s
0
Top 10s
3
Avg. Fin.
18.4